Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları0 – 17 Yaş aralığındaki tüm çocuklara tıbbi hizmet verilmektedir.Polikliniğimizde sağlam çocuk izlemi, beslenme, büyüme ,aşılama gelişme takibi yapılmaktadır.Her yaş grubuna göre dengeli beslenme ve fiziksel aktivite önerilmektedir.Tüm çocuk hastalıklarının tedavisi dünyada gittikçe önem kazanan profilaktik tedavi yapılmaktadır.Her çocuk bir birey olarak değerlendirilir ve fiziki açıdan olduğu gibi sosyal ve psikolojik gelişimide değerlendirilmektedir.Çağın en sık rastlanan hastalıklarından birileri olan alerjik astım, alerjik linit tanısı konan hastalarımız en güncel modern tedavi yöntemleriyle kliniğimizde tedavi edilmektedir.

Bizi Facebook'da Takip Edin..