KALİTE POLİTİKAMIZ
   Özel Medicell Tıp Merkezi olarak bu politikanın temeli; sağlık sektöründe çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirmeye dayalı, profesyonel bir yaklaşımla her zaman doğru, hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi, verilen hizmetlerin standartlarında sürekliliğin sağlanması ve bu sayede sadece hasta ve hasta yakınlarının değil çalışanlarımızın da memnuniyetini sürekli kılmaya dayanmaktadır.

   Özel Medicell Tıp Merkezi; yürüttüğü insan sağlığı faaliyetlerinin başarısında, uygulayacağı kalite, iş güvenliği ve sağlığı, çevre ve insan ile ilgili konuların birinci derecede önem taşıdığının bilincindedir. Bu nedenle; gelişmiş tıbbi hizmeti, aynı ölçüde gelişmiş sosyal sorumluluk bilinci içinde sunmayı amaçlamaktadır.
Bu politika çerçevesinde Özel Medicell Tıp Merkezi;
Hasta haklarını gözeterek, şeffaf yönetim anlayışı ve tıbbi etik kuralları çerçevesinde, hasta/hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı kaliteli bir hizmet sunmayı,
Hasta ve ziyaretçilerine hijyenik bir hastane ve bakım çevresi sağlamayı,
Tüm yasal gerekliliklerde olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uyarak gerekli önlemleri almayı ve bu sayede çalışanlarını ve üçüncü kişileri korumayı,
    Faaliyetlerini; çevreye uyumlu, çevre ile ilgili yasalara, yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun “çevre dostu anlayışı” ilkesiyle tutarlı bir şekilde yürütmeyi,
Tüm kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda sürekli gelişmeyi benimseyen yönetim anlayışı sergilemeyi,
Entegre Yönetim Sistemi’nin vazgeçilmez kuralları olarak kabul etmiş ve çalışanlarına duyurmuştur.


Bizi Facebook'da Takip Edin..